dr Anica Pavlović rođena je u Užicu 1993. godine gde je završila osnovnu i srednju školu.  ....

Nakon uspešnog školovanja upisuje Stomatološki fakultet u Beogradu, koji završava u roku i kao veoma istaknuti student. Po okončanju osnovnih studija upisuje doktorske studije. Tokom školovanja bila je autor više naučnih radova iz oblasti parodontologije i endodoncije. Radno iskustvo sticala je u privatnoj praksi i to iz različitih oblasti stomatologije.
Komunikativna je, nasmejana i vesela, nastoji da pacijentima uvek izađe u susret, da ih opusti i da se osete prijatno. Uz puno samopouzdanja pristupa svakom radu, predana je i voli posao kojim se bavi.