Anestezija bez igle

Comfort In, anestezija bez igle. U našoj stomatološkoj ordinaciji možemo vam ponuditi i bezbolno apliciranje anestezije, bez bola i bez igle, najnovijim sistemom Comfort-In.

Stomatološka ordinacija Family Dentist B uvek prati svetske trendove i trudi se da bude u korak sa inovacijama pa vam tako možemo ponuditi nesto sasvim novo u našem okruženju, bezbolno apliciranje anestezije, bez bola i bez igle, najnovijim sistemom Comfort-In.
Comfort-In je sistem za ubrizgavanje anestezija bez igle, dizajniran sa namenom za brzo, bezbedno i bezbolno potkožno davanje farmaceutskih supstanci.
Comfort-in je osmišljen, ne samo sa idejom da korisniku pruži klinicke i operativne prednosti, vec i priliku da znacajno smanji osecaj nelagode koji pacijenti cesto doživljavaju pri ubrizgavanju anestezije konvencionalnim sistemima, odnosno špricevima sa iglom. Neupotreba igle znaci da nema incidentnih uboda, povreda i neželjenih infekcija. Kada je rijec o ucinku anestezije, osecaj koji pacijent doživljava je odsustvo bola pri ubrizgavanju anestezije i samim tim jako konforniji osecaj., Celokupna intervencija je znatno prijatnija za pacijente, narocito one koji imaju strah od igle i stomatologa.
Comfort-In, zahvaljujuci svom opružnom mehanizmu, stvara vrlo tanku linijsku mlaznicu koja prelazi površinski sloj kože, što omogucava potpunu apsorbciju infuzionog rastvora.
Prednosti davanja anestezija bez igle:
- Ergonomsko rukovanje: znacajna ušteda vremena rada na pacijentu
- Smanjenje potencijalnih sporednih efekata (npr. strah od igle, predoziranje, kontaminacija itd).
- Comfort-InTM pruža potpunu usaglašenost sa evropskom direktivom koja se odnosi na bezbednost radnog prostora (sprecavanje posekotina ili povreda od uboda u
zdravstvenim ustanovama i bolnickim sredinama) ZAKON 2010/32/EU.