Dečija stomatologija

Dečja stomatologija ili pedodoncija je grana stomatologije koja se bavi preventivom anomalija i oboljenja vilica, lečenjem zuba kod dece, kao i promovisanjem zdravstvenog vaspitanja. Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije zdravstveno vaspitanje predstavlja aktivan proces učenja i osposobljavanja pojedinca i zajednice da se koriste stečenim znanjima o psihičkom, fizičkom i socijalnom zdravlju.

Dečji stomatolog promoviše zdravlje usne duplje deci, a takođe i služi kao izvor informacija roditeljima. Preporučuje se da prva poseta stomatologu bude šest meseci nakon nicanja prvog zuba ili do prve godine života. Razlog tome je što rani oralni pregledi pomažu u otkrivanju ranog karijesa. Rana detekcija je esencijalna za održavanje oralnog zdravlja, modifikovanje loših navika, a sam tretman je jednostavniji. Roditeljima se daju uputstva za preventivne mere očuvanja (pranje zuba, korišćenje konca, aplikacija fluorida), procenu karijes rizika, kao i savete za spriječavanje povreda u predelu lica i vilica.
Fluorizacija zuba je postupak koji uz oralnu higijenu predstavlja važan dio prevencije karijesa kod dece, ali i kod odraslih. Može početi već kod nicanja prvog mlečnog zuba. Sastoji se od kontrolisanog premazivanja površine zuba koncentrovanom pastom koja sadrži fluor. On se ugrađuje u kristalnu strukturu gleđi čineći je čvršćom i otpornijom na demineralizaciju.
Deca se ne rađaju sa strahom od stomatologa, ali imaju strah od nepoznatog .Zato je važno da prve posete budu prijatno iskustvo kojeg će se deca rado sećati kako bi nam poklonila poverenje u budućim posetama. Dete se upoznaje sa instrumentima i radnim mestom, dozvoljava mu se da pipne i oseti sve što ćemo koristiti u radu. Naš tim lekara ulaže trud i posvećenost malim pacijentima kako bi opisali deci tretman koji treba da sprovedemo. Kada je u pitanju lečenje mlečnih zuba koristimo lekove i materijale poslednjih genercija koji se između ostalog odlikuju osobinama koje nam omogućavaju efikasniji rad sa decom.