Konzervativa

Zubni ispuni(plombe) spadaju u deo rekonstruktivnog tretmana koji je indikovan u slučaju manjih oštećenja ili fraktura zuba. Ukoliko su u pitanju oštećenja većih razmera, moraju se rešiti nadoknadama koje se zovu protetske krune i koje mogu biti izrađene od različitih materijala. One takođe mogu biti izrađene od različitih materijala.

  Kada je u pitanju izrada, razlikujemo dva osnovna tipa plombi: 1.DIREKTNI ISPUNI -Nakon preparacije kaviteta lekar plasira zubni ispun i cela procedura se završava u jednoj poseti. Ovakvi ispuni se izrađuju od kompozita, glasjonomera ili amalgama. 2.INDIREKTNI ISPUNI - procedura izrade zahteva dve ili više poseta.U ovu grupu spadaju inleji, onleji, fasete. U prvoj poseti lekar obradjuje (preparira) zub i uzima otisak zuba.Otisak se šalje u zubnu laboratoriju u kojoj se izrađuje nadoknada koja se sada u sledećoj poseti cementira.Na ovaj nači izradjuju se nadoknade od keramike ili kompozita ojačanog keramikom.
"Ukoliko na vreme ne lečite vaš zub i sprečite prodor bakterija, one iz gleđi prelaze u dentin a napredni karijes može dovesti do zapaljenja zubnog živca."
Pre Vašeg tretmana, lekar će Vam objasniti koje su opcije na raspolaganju. Savremena stomatologija se bazira na principu minimalno invazivnih metoda koje podrazumevaju da se čuva zubno tkivo što je više moguće, a ispuni koje danas koristimo pored funkcije, imaju i visoke estetske kvalitete.Takozvane "bele plombe" su kompozitne plombe koje nam pružaju mogućnost rekonstruktivnog zahvata kojim se postižu karakteristike prirodnog zuba. U našoj ordinaciji koristimo materijale američkog proizvodjaca 3M, a u opciji su nam i glasjonomer cementi, keramika, zlato.