Oralna hirurgija

Oralna hirurgija je specijalistička grana stomatologije koja se bavi dijagnostikom i hirurškim tretmanom nepravilnosti i patoloških promena zuba, mekih tkiva i koštanih struktura orofacijalne regije. Oralna hirurgija je neretko i u službi drugih oblasti stomatologije, pa nalazi primenu i u pripremi za neke druge tipove intervencija iz oblasni implantologije i ortodoncije.

U domen oralne hirurgije spadaju rutinska vađenja zuba, komplikovano vađenje zuba, uklanjanje zaostalih korena zuba, uklanjanje koštanih izraslina, meko-tkivne korekcije, periapikalnih lezija i cista kao i promena u viličnim kostima itd…
Oralna hirurgija kod većine pacijenata izaziva strah i nelagodnost, a realnost je da uz uvođenje u anesteziju i upustava doktora za postoperativni period, sve moze da prodje bez ikakvih problema i svi strahovi koji postoje postaju bezrazložni. Gledajući sa druge strane, oralnom hirurgijom mogu da se uklone sve nelagodnosti koje pacijenti osećaju.