dr Luka Tovarović, rođen 1993. osnovno i srednje obrazovanje završio u Šapcu, nakon čega upisuje studije stomatologije u Beogradu ...

Tokom studiranja učestvovao je na nekoliko studentskih kongresa na kojima je predstavljao svoje autorske i koautorske radove iz oblasti endodoncije i parodontologije. Diplomira na stomatološkom fakultetu u Beogradu 2018. godine kao jedan od najboljih studenata. Takodje, pripravnički staž za doktora stomatologije završava na stomatološkom fakultetu.
Svojim vedrim duhom, stručnošću i odličnim poznavanjem sistematizacije i načina rada, napreduje u svojoj karijeri doktora stomatologije.