Doktor Željko Bugarić je završio srednju zubotehničku školu, nakon čega upisuje studije stomatologije u Beogradu ...

Fakultet završava uspešno a svojim istaknutim zalaganjem veoma brzo postaje uspešan u zvanju doktor stomatologije. Nakon zavšenog fakulteta počinje da se bavi privatnom praksom, a oblasti od posebnog interesovanja dr Željka Bugarića su protetika i oralna hirurgija. Trenutno je na specijalističkim studijama oralne hirurgije.